Vodafone UK pleit voor simkaarten in drones

De Britse tak van Vodafone zou graag zien dat alle drones die voor civiele toepassingen worden gebruikt in de toekomst worden voorzien van simkaarten. Op die manier kunnen de drones continu via het mobiele netwerk met een centraal vluchtmanagementsysteem in verbinding staan, wat identificatie op afstand en dronevluchten op langere afstand mogelijk maakt.

Connected drones

De aanbevelingen van Vodafone staan opgetekend in het rapport ‘Cellular-connected drones: The benefits to society of regulated drone use’, dat in opdracht van de telecomprovider werd uitgevoerd door onderzoeksbureau WPI Economics.

Zodra drones de beschikking krijgen over internetconnectiviteit kunnen near misses met vliegtuigen en helikopters beter voorkomen worden, stelt Vodafone. Ook opent het toevoegen van simkaarten de deur naar missies waarbij de drone buiten het zicht van de operator vliegt (BVLOS), zoals het overvliegen van spoedeisende medische goederen of het vroegtijdig vanuit de lucht monitoren van beginnende branden.

UTM en 5G

Om al die vliegbewegingen te coördineren moeten de drones continu in verbinding staan met een centraal Unmanned Traffic Management (UTM) systeem. UTM stelt handhavers in staat om op afstand de identiteit van een drone te bepalen, inclusief gegevens over hoogte en vliegrichting. Ook is UTM essentieel voor de segregatie van bemand en onbemand luchtverkeer. Daarnaast kunnen middels UTM dynamische no-fly zones gerealiseerd worden, stelt Vodafone.

“In principe zou 4G zich prima lenen voor het uitrollen van UTM, maar gelet op de verwachte groei van het aantal onbemande vliegbewegingen is 5G op termijn essentieel, merken de auteurs van het rapport op. “

Remote ID-voorstel

De onderzoeksresultaten en aanbevelingen van Vodafone tonen een sterke gelijkenis met het remote ID proposal dat de Amerikaanse luchvaartautoriteit FAA in december 2019 heeft gepubliceerd. Ook daarin wordt aanbevolen dat drones in de toekomst verplicht verbinding moeten maken met internet om zodoende hun ID en vlieggegevens naar een centraal systeem te verzenden.

Dit voorstel heeft in de VS op veel bezwaren vanuit de dronecommunity geleid. Zo vreest men negatieve consequenties voor de privacy van dronepiloten, voorziet men problemen op locaties waar geen mobiel bereik is en ook hebben dronepiloten weinig trek in de maandelijkse abonnementskosten die het systeem met zich mee zou brengen.

U-Space

Het gebruik van mobiele dataverbindingen om drones vanuit een centraal systeem te kunnen volgen en indien nodig bij te sturen vormt ook de basis onder U-Space, het toekomstige Europese luchtruim voor onbemande toestellen. De aankomende Europese regelgeving voorziet echter nog niet in concrete eisen aan drones anders dan de mogelijkheid om statische en dynamische drone zones te verwerken in het geofencingsysteem. Van verplichte internetconnecitiviteit tijdens de vluchtuitvoering is nog geen sprake.

Copyright 5G