5g & privacy

5G en onze privacy?

Het 5G-netwerk zal bijdragen aan een technologische revolutie die veel verschillende slimme apparaten met elkaar verbindt. De behoefte aan data wordt alleen maar groter. De verwachting is dat de hoeveelheid data in 2025 zal stijgen tot zo’n 175 zettabytes wereldwijd. Bij 4G in 2010 steeg de hoeveelheid data met 1,2 zettabytes. Naast alle nieuw toepassingen die tot stand komen door sneller en beter internet, zijn er ook vragen rondom privacy. Wat zijn de dreigingsrisico’s en wat kun je doen om dit te beperken?

5G is een nieuwe technologie waarbij er beter is nagedacht over alle versleutelingsopties. Privacy op netwerkniveau van de infrastructuur is beter beveiligd. Bedrijven en overheidsinstanties zullen meer mogelijkheden hebben om gegevens te versleutelen, waardoor eventuele inbreuken minder waarschijnlijk en minder schadelijk worden. Met 5G technologie zullen nog veel meer nieuwe ontwikkelingen, business cases, verdienmodellen en commerciële oplossingen en -technologieën omtrent Internet of Things, Virtual Reality, Augmented Reality gerealiseerd gaan worden. Het faciliteert de digitalisering van de zakelijke markt, waardoor industrieën zichzelf opnieuw kunnen uitvinden en processen kunnen moderniseren met technologie.

Een grotere verzameling data

Dit betekent een grotere verzameling van data uit apparaten dan we nu kennen. De kans op een datalek zal dan in de toekomst toenemen en hackers zullen hier gebruik van maken. Het belang om de data, de toegang tot deze data en de groei van de apparaten te beheersen  en te beveiligen is groot. Het monitoren hiervan, autorisaties en segmentatie, zijn voorbeelden van maatregelen die direct inspelen op de robuustheid van de toepassing van 5G-technologie.

Complexiteit

Het 5G-dreigingslandschap is complex omdat het traditionele IP-gebaseerde dreigingen, legacy van voorgaande netwerken 2/3/4G en dreigingen uit virtualisatietechnieken met de 5G-stack combineert.  De grootste beveiligingsuitdagingen vloeien voort uit de innovaties in de kern van de 5G-technologie en het ontstaan van een nieuwe supplychain van verschillende, individuele softwareleveranciers. In een wereldwijde context speelt het gebrek aan vertrouwen in het beperkte aantal leveranciers voor de 5G-kerninfrastructuur.

Hoe dan om te gaan met 5G en privacy?

Elke nieuwe technologie gaat gepaard met beveiligingsdreigingen. Denk bij een 5G implementatie van tevoren goed na over de risico’s rondom de beveiliging. Dit doe je bijvoorbeeld door een 5G cyber security risicoanalyse te laten maken, die rekening houdt met de architectuur, de weerbaarheid en de gehele supplychain. Na de analyse kunnen gericht maatregelen getroffen worden voor deze specifieke 5G-toepassing.

Ga er daarnaast vanuit dat geen enkele technologie 100% veiligheid biedt. Door dit in acht te nemen en dit te combineren met een risicoanalyse, ben je in staat om te monitoren, te adresseren en bij te stellen. En te profiteren wat nieuwe technologie kan bieden voor jouw onderneming.

Copyright 5G