6 vragen over 5G in Nederland uitgelegd

Nederland wil in lijn met afspraken binnen de EU voor 30 juni 2020 de 5G frequenties daadwerkelijk gaan veilen. Het mobiele netwerk zal over een aantal maanden uitgerold worden. Door de grotere bandbreedte is er meer ruimte voor verkeer op de internetsnelweg, zijn er minder opstoppingen als mensen tegelijk van het netwerk gebruikmaken en is internet dus sneller. Toch zijn er ook grote twijfels rondom het netwerk dat voor sneller dataverkeer zorgt. Wat zijn de gevolgen voor onze gezondheid? Ook 5G complottheorieën in combinatie met corona worden populairder op het internet. 5G.nl zet een aantal vragen met antwoord op een rij.

1. Wat is 5g?

5G staat voor de vijfde generatie mobiele netwerken. Belangrijkste kenmerk is de extreem hoge snelheid. 5G is niet alleen sneller dan 4G, het kan ook meer data versturen, is stabieler en is minder belastend voor de accu van jouw apparaat. De toepassingen worden hierdoor enorm uitgebreid, denk aan zelfrijdende tractoren, controle van landbouwgewassen met behulp van sensoren en zouden artsen op afstand de status van een patiënt in een (rijdende) ambulance kunnen beoordelen.

2. Wat is het verschil met 4G?

Het eerste verschil tussen 4G en 5G is het feit dat 5G gebruikt maakt van andere frequentiebanden. De Europese Unie heeft bepaald dat er drie frequentiebanden beschikbaar worden gesteld voor commerciële 5G toepassingen, namelijk de 700Mhz, 3,5Ghz en 26Ghz frequenties. Een deel van deze frequentiebanden wordt momenteel nog voor andere toepassingen ingezet, waaronder straalverbindingen en satellietcommunicatie voor overheidsdiensten, maar vanaf heden kunnen mobiele netwerken deze banden gecombineerd gebruiken voor het aanbieden van 5G diensten;

De 700Mhz. Deze band zal vooral gebruikt worden voor mobiele communicatie, zowel op 4G als 5G. Met de frequenties kan een landelijk netwerk opgezet worden waarmee ook binnenshuis een goed signaal te ontvangen is.
• De 3.5 Ghz. Deze band is door Europa aangewezen als de meest geschikte band voor 5G vanwege zijn goede combinatie tussen dekking en snelheid.
• En de 26 Ghz. Op de 26GHz-band kunnen enorm hoge snelheden bereikt worden, maar is in de praktijk alleen geschikt voor dataverkeer over een korte afstand

De hogere frequentiebanden van het 5G netwerk kunnen dus een korte afstand overbruggen dan de lage 5G frequenties, maar bieden daarentegen (zeer) hoge capaciteit / snelheid voor afnemers en een kortere reactiesnelheid dan 4G frequenties.

Het tweede belangrijke verschil tussen 4G en 5G is dat 5G veel meer “maatwerk mogelijkheden” biedt. Mobiele operators kunnen dankzij nieuwe functionaliteiten zoals ‘network slicing’ – wat kort gezegd betekent het virtueel opdelen van het mobiele netwerk in meerdere unieke verbindingen met verschillende bandbreedtes – hun klanten veel beter bedienen waardoor klantgroepen met verschillende wensen op maat kunnen worden bediend. Denk bijvoorbeeld aan overheidsdiensten met prioriteit bij calamiteiten of het verhogen van mobiele data snelheden en -capaciteit bij evenementen.

Tot slot is het laatste verschil tussen 4G en 5G netwerken dat er met 5G technologie nog veel meer nieuwe ontwikkelingen, business cases, verdienmodellen en commerciële oplossingen en -technologieën omtrent Internet of Things, Virtual Reality, Augmented Reality gerealiseerd gaan worden. Het (nog meer) onderling verbindingen van machines en apparaten gaat voor een revolutie zorgen in home automation, transport, de energiesector en in de gezondheidszorg.

3. Hoe werkt het technisch gezien?

Er zullen meer antennes in ons land komen. Dit komt doordat het 5G-radiosignaal minder makkelijk door muren heen dringen dan het 4G-signaal. Met name voor het gebruik van de 3,5GHz- en 26GHz-band moeten er meer antennes geplaatst worden. Het door versturen van signalen moet ongehinderd op kortere afstanden kunnen gebeuren, zonder geblokkeerd te worden door obstakels zoals bomen en gebouwen.

Via antennes, bijvoorbeeld in masten en op gebouwen, wordt een signaal verstuurd op de eerder genoemde frequentiebanden. Hoe hoger de frequenties, hoe sneller het dataverkeer.

4. 5G schadelijk voor gezondheid?

Toestellen met 5G produceren dezelfde soort straling als toestellen met de oudere 2G, 3G en 4G. Het gaat om zogenoemde niet-ioniserende straling. Dat stralingstype ligt lager op het spectrum dan de ioniserende straling van röntgenstralen of radioactieve straling en heeft niet dezelfde gezondheidseffecten.

Volgens Eric van Rongen, voorzitter van de internationale commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (ICNIRP), is er geen overtuigend bewijs dat elektromagnetische straling een gevaar voor de volksgezondheid oplevert. Het enige wetenschappelijke bewezen effect dat zendmasten en telefoons namelijk op een menselijk lichaam hebben, is dat ze mensen een klein beetje opwarmen. En dit is niet schadelijk!

De 5G frequenties zijn te hoog om opgenomen te worden door onze huid. Toch heeft het woord “straling” een negatief associatie. We denken aan de stralingen die zoveel energie bevatten, dat ze schade aan ons DNA aanbrengen. Kanker zou bijvoorbeeld een gevolg kunnen zijn. De komst van 5G komt op geen enkel gebied in de buurt van dit soort stralingen. Deze elektromagnetische velden bevatten onvoldoende energie om die effecten ook maar ooit te veroorzaken. Daarnaast verschillen de radiofrequenties voor 5G nauwelijks met de frequenties van ons huidige mobiele netwerk. Deze frequenties zijn zó hoog dat onze huid het niet kan opnemen en het ons lichaam dus niet opwarmt.

5. Wanneer komt 5G naar Nederland?

5G komt dit jaar naar Nederland. De 700MHz-band wordt op dit moment geveild. Ook de andere twee banden volgen. Begin 2022 zal de veiling van de 3,5 Gigahertz frequentieband zijn;
• 1.400 MHz: Deze band is op dit moment niet in gebruik, maar wordt beschikbaar om de capaciteit van het mobiele netwerk te vergroten.
• 2.100 MHz: Deze band wordt nu al gebruikt voor 3G en 4G. Omdat de vergunning daarvoor tot 2021 loopt, wordt de band opnieuw geveild.

De uitslag van de veiling wordt op zijn vroegst in juli bekendgemaakt. Daarna kunnen de providers beginnen met het aanbieden van 5G-verbindingen. De eerste 5G-netwerken zijn vermoedelijk nog dit jaar actief.

6. Wat kun je met 5G?

Het 5G netwerk in Nederland biedt meer bandbreedte, snelheid, capaciteit en maatwerk mogelijkheden ten opzichte van het 4G netwerken. Deze voordelen bieden talloze mogelijkheden voor vernieuwing. Een aantal voorbeelden van 5G toepassingen;

5G voor auto’s / zelfrijdende auto’s
Door aanleg van 5G netwerken op- en/of rondom wegen kunnen smart cars aangesloten worden op een 5G netwerk; vehicle-to-network. Auto’s communiceren onderling met elkaar – decentraal of via een overheidsplatform – en stemmen gedrag op elkaar af. Ook verkeerslichten worden aangesloten zodat de doorstroom maximaal is.

Smart City
Internet of Things (IoT) toepassingen binnen stedelijk gebied maakt het leven makkelijker. Lantaarnpalen die WiFi uitzenden, slimme vuilnisbakken met sensoren die aangeven wanneer deze vol is, op elkaar afstemde stoplichten zodat publieke diensten eerder op locatie zijn en het automatiseren van het openbaar zijn concrete mogelijkheden.

5G connectiviteit
De verwachting is dat de uitrol van het 5G mobiele netwerk een substantieel deel van het vaste internet netwerk gaat vervangen, zeker in gebieden die nu al te duur zijn om te verglazen, in buitengebieden of in grote nieuwbouwprojecten.

Ook zullen consumenten en bedrijven steeds vaker de keuze maken om over te gaan op ‘5G voor Thuis’ in plaats van het afnemen van een glasvezel of VDSL verbinding bij de provider. Dit kan eenvoudig door gebruik te maken van 5G routers voor thuis, 5G routers voor kantoor en 5G routers voor zakelijke- en M2M/IoT toepassingen.

Heb je vragen rondom 5G dan kun je deze mailen naar info@5g.nl. We komen dan graag direct of middels een blog erop terug.

Copyright 5G