Straatmeubilair en 5G – twee vliegen in één klap

Doordat het 5G netwerk veel sneller is dan de huidige bekende netwerken, kunnen we de buitenruimte gaan verslimmen.

Een aantal voorbeelden:

  1. Sensoren zullen zien wanneer er mensen staan te wachten voor het stoplicht, waar de autonome auto zich bevindt en hoe hard het regent. Op basis van deze informatie schakelen verkeerslichten, zodat de voetganger zo min mogelijk nat wordt.
  2. Een chemiebedrijf kan continu op het hele terrein de uitstoot van gassen in de gaten houden, maar de gemeente kan in een bredere omtrek ook sensoren plaatsen zodat een ongewenste uitstoot van chemicaliën sneller wordt geconstateerd. Of nog belangrijker waar de “chemie-wolk” naartoe waait, zodat inwoners op tijd de ramen en deuren kunnen sluiten.
  3. Door een sensor in de straatverlichting te integreren, kan de bezetting van parkeerplaatsen gemonitord worden. Zodoende kunnen mensen die een parkeerplek zoeken direct naar een paarkeerplaats rijden, zonder onnodige wachttijden en CO2 uitstoot.
  4. Wij spreken met een Amerikaanse winkelketen dat over 5 jaar in iedere supermarkt 300.000 sensoren zal hebben.

Al deze toepassing zijn heel erg handig en worden mogelijk gemaakt door 5G maar ze vereisen ook allemaal een dicht netwerk van miljoenen sensoren die de informatie genereren.

De komende jaren zullen in hoog tempo sensoren geplaatst worden in de buitenruimte om ons te helpen alles goed te organiseren.

Het risico dat we lopen is dat dit leidt tot een wildgroei van sensoren in de buitenruimte. Een ruimte dat we (overheid, burgers ect) juist allemaal erg mooi en goed leefbaar willen houden.

Laten we er daarom voor zorgen dat het straatmeubilair (lantarenpalen, bushokjes ect) wat in de buitenruimte geplaatst wordt, allemaal modulair uitbreidbaar is om de nieuwe sensoren aan te kunnen sluiten. Dan bieden we de partijen die sensoren willen plaatsen een mogelijkheid om dit op een eenvoudige en esthetische mooie manier te doen en blijft de buitenruimte net zo mooi als hij nu is.

Door het straatmeubilair om te bouwen tot Smart City opstelpunten, zorgen we dat de buitenruimte mooi blijft en slim wordt tegelijk. Twee vliegen in één klap.

Niek de Jong – CEO Sustainder
www.sustainder.com

Sustainder bouwt sinds drie jaar slimme straatverlichting en richtte zich onder meer op het bouwen en installeren van zogeheten Sensorhotels. Dat zijn lantaarnpalen met camera’s, sensoren en andere meetapparatuur die inmiddels in 212 gemeenten zijn opgebouwd. Het innovatieve bedrijf gelooft dat het openbare verlichtingsnetwerk het startpunt is van de smart city; ze zijn minimaal vier meter hoog, aangesloten op het elektriciteitsnet, overal te vinden en publiek bezit.

Copyright 5G