Uitrol 5G en de naleving op blootstellingslimieten

Nederland maakt zich op voor de landelijke uitrol van 5G. Door het toenemende gebruik van data is dit belangrijk. De verwachting is dat het verbruik alleen nog maar verder zal toenemen en dat er in verschillende branches meer nieuwe toepassingen ontstaan. Het nieuwe 5G netwerk biedt hiervoor het antwoord; een snel en stabiel netwerk.

Doordat het 5G-radiosignaal minder makkelijk door muren heen kan dringen dan het 4G-signaal zullen er meer antennes in ons land komen. Met name voor het gebruik van de 3,5GHz- en 26GHz-band moeten er meer antennes geplaatst worden. Het door versturen van signalen moet ongehinderd op kortere afstanden kunnen gebeuren, zonder geblokkeerd te worden door obstakels zoals bomen en gebouwen.

Namens de overheid ziet Agentschap Telecom toe op het gebruik van elektromagnetische velden en is verantwoordelijk voor het verdelen van frequenties voor mobiele communicatie. Agentschap Telecom is uitvoerder en toezichthouder voor de Telecommunicatiewet.

Frequentieveilingen

De Europese Unie heeft drie frequentiebanden aangewezen voor 5G: de 700 MHz, 3,5 GHz en 26GHz. Vanaf 29 juni 2020 veilt Agentschap Telecom drie frequentiebanden tijdens de zogenoemde Multibandveiling: naast de 700 MHz worden ook de 1400 MHz en 2100 MHz geveild. Naar verwachting wordt de 3,5 GHz-band eind 2022 geveild. Of, en zo ja wanneer de 26 GHz-frequentieband geveild wordt is nog niet bekend.

Agentschap Telecom ziet toe op naleving blootstellingslimieten

Er is al veel te doen geweest rondom de uitrol van 5G en het negatieve effect op de gezond. Uiteraard is het belangrijk dat mobiele communicatie veilig is en veilig blijft. Daarom meet Agentschap Telecom de elektromagnetische veldsterkte in Nederland. Daarbij worden Europees aanbevolen blootstellingslimieten gehanteerd. De optelsom van álle bronnen van elektromagnetische velden, inclusief 5G, moet onder deze limieten blijven. Alle meetrapporten zijn openbaar. U vindt ze op de website van het Antennebureau

In aanloop naar 5G heeft Agentschap Telecom metingen uitgevoerd bij 5G testlocaties. En nu een landelijke telecomoperator onlangs is gestart met het aanbieden van 5G op bestaande frequenties, zijn op deze locaties ook metingen gedaan. De gemeten veldsterktes lagen in alle gevallen ver onder de blootstellingslimieten. De NOS maakte in mei 2020 een reportage van zo’n 5G meting.

Van 70 naar 400 veldsterktemetingen

In verband met de groei van het mobiele dataverkeer, de ingebruikname van 5G en een toenemende vraag naar informatie over de elektromagnetische veldsterkte in Nederland intensiveert Agentschap Telecom het aantal metingen. Zo worden er dit jaar nog 70 metingen uitgevoerd. Voor 2021 staan er 400 metingen in de planning. In het Antenneregister zijn sinds eind mei ook de locaties van 5G antennes zichtbaar, zodat u kunt zien waar in uw buurt 5G actief is.

Copyright 5G